Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko
i wyłącznie jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.
Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych
stosowane przez Administratora.

I. Kim jest Administrator Danych?

Administratorem danych jest: Dorota Gawron
Możesz się skontaktować z nami e-mailowo pisząc na adres e-mail:
kontakt@fabrykaeduinspiracji.pl.

II. W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?
Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane
  przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, w ramach
  prowadzonych Livów, webinarów, wyzwań itp;
  Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora
  w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez
  Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego; Podanie tych danych jest
  dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także
  przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu
  o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu
  wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
 2. Zawarcia umowy i jej realizacja (złożenie zamówienia)
 3. Założenie Konta
  Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane
  przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień
  wynikających z umowy jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6
  ust. 1 lit. f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
  zawarcia i realizacji umowy. Dane dodatkowe podane w celu m.in.
  usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej
  niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu
  biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia
  roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony
  przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6
  ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji
  obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np.
  wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym
  celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów
  księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6
  ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także archiwizowane do celów
  wewnętrznych i statycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
  lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Wysyłki Newslettera, w tym informacji marketingowych m.in.
  o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach.
  Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora
  w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia
  przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od
  tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
  niezbędne do otrzymywania newslettera.
  Do celów komunikacji handlowej, potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art.
  10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej
  chwili wycofać klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres
  podany wyżej
 5. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach
  społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, Pinterest) w przypadku
  przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym
  komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych
  Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydujesz się
  na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy
  lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze
  mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą
  przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia
  przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię
  to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób
  przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się
  ze mną.
  Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala
  Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego,
  na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot
  zarządzający tymi portalami.
 6. Odzyskiwanie odrzuconych koszyków
  W sytuacji gdy nie ukończysz składania zamówienia, otrzymasz
  przypomnienie o rozpoczętym, ale niesfinalizowanym zamówieniu. Dane
  przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes Administratora
  w postaci obsługi potencjalnych Klientów i Klientów. Dane te będą
  przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych
  lub wniesienia sprzeciwu.
 7. Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń
  Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu
  o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami,
  a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Komu możemy przekazać Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne. W razie potrzeby, Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji celów: firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe,, prawnikom, kurierom, platformie szkoleniowej, innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO. Twoje dane mogą być przekazane

 1. UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania
 2. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 3. Dropbox International Unlimited Company One Park Place Floor 5 Upper Hatch Street, Dublin

IV. Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO, przysługuje ci prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

V. Czy Twoje dane są profilowane?

Nie

VI. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

VII. Polityka plików cookies

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane
przez Użytkownika w ramach Strony:

 1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku
  i prowadzenia działań remarketingowych,
 2. kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics
  korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań
  Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np.
  z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają
  udoskonalić Stronę,
 3. Google LLC
 4. Vimeo Inc

Stosowane są także pliki cookies firmy.
Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron
internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia
ulepszanie jej struktury i zawartości;
Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików
cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych
funkcjonalności na stronie.

Wtyczki społecznościowe

Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe
udostępniane przez portale takie jak: Facebook, Instagram, Google, Pinterest. Zasady
dot. przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach
usługodawców tych portali społecznościowych.